Обучение на екипите за управление по Компонент 1, Страсбург

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обучение на екипите за управление по Компонент 1, Страсбург

Обучение на екипите за управление по Компонент 1, Страсбург

През април 2014 г., няколко месеца след подписване на договорите за финансиране по Компонент 1 на Програмата, екипите за управление на четирите проекта посетиха Младежкия център в гр. Страсбург, Франция. По време на посещението, екипите се запознаха с изискванията за Знак за качество на Съвета на Европа, условията за финансово управление на центъра, начина на функциониране, възможностите за развитие.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“