Архив "Изпитни материали и решения по учебни години"

Начало » Олимпиади и състезания » Изпитни материали и решения » Архив "Изпитни материали и решения по учебни години"

Изпитни материали и решения за учебната 2017/2018 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година


Изпитни материали и решения за учебната 2016/2017 година

Национално състезание по счетоводство - училищен кръг – 10.02.2017 г.

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2016-2017 година


Изпитни материали и решения за учебната 2015/2016 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2015-2016 година

Критерии за оценяване на темата за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015-2016 учебна година


Изпитни материали и решения за учебната 2014/2015 година

Национално състезание по счетоводство - училищен кръг – 14.02.2015 г.

Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/2015 година


Изпитни материали и решения за учебната 2013/2014 година


Изпитни материали и решения за учебната 2012/2013 година


Изпитни материали и решения за учебната 2011/2012 година


Изпитни материали и решения за учебната 2010/2011 година


Изпитни материали и решения за учебната 2009/2010 година


Изпитни материали и решения за учебната 2008/2009 година


Изпитни материали и решения за учебната 2007/2008 години

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“