Международни договори за образователен, научен и културен обмен

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен

Списък на международните договори за образователен, научен и културен обмен, по които Република България е страна, и изцяло или частично са в кръга на компетентността на министъра на образованието и науката

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“