Централноевропейска програма за обмен в университетското образование (CEEPUS)

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Централноевропейска програма за обмен в университетското образование (CEEPUS)

Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS)

обн. - ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“