Черна гора

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Черна гора

Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора  

обн. - ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г., в сила от 22.07.2015 г. , одобрена с Решение № 435 на МС от 12.06.2015 г.


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество  

обн. - ДВ, бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 17.05.2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“