Хърватия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Хърватия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 - 2021 г.

обн. ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 04.06.2018 г.

Подписана на 4 юни 2018 г. в Загреб, в сила от датата на подписването ѝ

Срок на действие: до 31 декември 2021 г.


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2014-2017 г.

обн. - ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 11 от Програмата до 31.12.2017 г.
През 2017 г. са водени преговори за съгласуване по кореспондентски път на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2017-2021 г. – към момента проектът на текст е при хърватската страна.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“