Нидерландия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Нидерландия

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, младежта и спорта между правителствата на Р България и Кралство Нидерландия за периода 1995-1998 г.

Забележка: След изтичане срока на действие на Програмата в края на 1998 г. тя не е подновена. Към момента обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“