Унгария

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Унгария

Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019-2021 г.

Одобрена с РМС № 557 от 24.09.2019 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

oбн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. 

Срок на действие: в сила от датата на подписването ѝ – 23.09.2019 г. 

(публ. 21.02.2020 г.)


Спогодба за научно и културно сътрудничество между Народна република България и Унгарската народна република

обн. - ДВ, бр.46 от 13.06.1967 г.


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерство на образованието, младежта и науката на Р България и Министерство на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г.    

обн. - ДВ, 38 от 23.04.2013 г.   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“