Турция

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Турция

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 2008-2010 г.

обн. - ДВ, бр. 91 от 21.10.2008 г.,

Срок на действие: В сила от 12.08.2008 г. В случай на забавяне при подписването на нова програма тази програма ще остане валидна до влизането в сила на новата програма.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“