Турция

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Турция

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 2008-2010 г.

обн. - ДВ, бр. 91 от 21.10.2008 г.,

Срок на действие: В сила от 12.08.2008 г. В случай на забавяне при подписването на нова програма тази програма ще остане валидна до влизането в сила на новата програма.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“