Сърбия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Сърбия

Програма между правителството на Р България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта за 2005, 2006 и 2007 г.    

обн. - ДБ, бр. 57 от 12.07.2005 г.

Срок на действие: Валидна до края на 2007 г.    

Забележка: Двустранно сътрудничество в областта на образованието се осъществява, въпреки че Програмата е изтеклата.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“