Сърбия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Сърбия

Програма между правителството на Р България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта за 2005, 2006 и 2007 г.    

обн. - ДБ, бр. 57 от 12.07.2005 г.

Срок на действие: Валидна до края на 2007 г.    

Забележка: Двустранно сътрудничество в областта на образованието се осъществява, въпреки че Програмата е изтеклата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“