Словакия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Словакия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република за периода 2015-2020 година

РМС № 947/03.12.2015    

Срок на действие: 2015-2020 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“