Полша

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Полша

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 г.

Одобрена с РМС № 476 от 9.07.2018 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката,
обн. - ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.,

Срок на действие: в сила 30 дни от датата на подписването 27 юни 2019 г.

(публ. 21.02.2020 г.)


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между министерството на образованието и науката на Р България и министерството на науката и висшето образование на Р Полша за периода 2006-2010 г.

(подписана на 13 февруари 2006 г.)

Валидна по силата на нота, получена от МВнР с наш № 0206-99/10.02.2017 г. и получена открита грама от Посолство Варшава с наш номер 08-859/04.12.2017 г.    

Двустранно сътрудничество в областта на образованието се осъществява, въпреки че Програмата е изтеклата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“