Кипър

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Кипър

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката, младежта и спорта между правителството на Р България и правителството на Р Кипър за периода 2017-2021 г.

Подписана през м. ноември 2017 г., предстои да бъде обнародвана.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“