Италия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Италия

Спогодба за културно, научно и технологично сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Италианската република

обн. - ДВ, бр. 96 от 2007 г.  

Спогодбата е сключена за неопределен срок.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“