Дания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Дания

Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Р България и Кралство Дания

(подписана на 27 ноември 1997 г.)

Забележка: От 2011 г. обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС


Културна Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Дания    

обн. - ДВ, бр 43 от 2.06.1970 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“