Грузия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Грузия

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Грузия

обн. - ДВ, бр. 121 от 17.12.1997 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“