Грузия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Грузия

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Грузия

обн. - ДВ, бр. 121 от 17.12.1997 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“