Гърция

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Гърция

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012 – 2014 г. и за периода 2015-2017 г.

обн. - ДВ, бр. 6 от 22.01.2013 г.

Срок на действие: Съгл. чл. 44 в сила до 31/12/2014 г. с продължаване


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2016 – 2018 г.

Вносител МВнР – не е намерен в ДВ


Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Гърция

обн. - ДВ, бр. 91 от 26.10.1993 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“