Великобритания и Северна Ирландия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Великобритания и Северна Ирландия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 2003-2006 г.

обн. - ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“