Босна и Херцеговина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Босна и Херцеговина

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата

обн. - ДВ 104/2005 г.

Срок на действие – 5 години. Автоматично се подновява.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“