Кралство Белгия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Кралство Белгия

Спогодба за сътрудничество между правителството на Република България от една страна и правителството на Френската общност на Кралство Белгия и правителството на Валония от друга страна

обн. - ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г.

Срок за действие: В сила от 30.06.2000 г.

Тази Спогодба се сключва за срок 5 години и се подновява автоматично за нови периоди от 2 години. Всяка от страните може да я денонсира с предварително писмено уведомление, изпратено до другите страни, най-малко 6 месеца преди изтичането на валидността й. В случай на денонсиране страните ще се постараят да завършат започнатите общи проекти, спазвайки духа на тази спогодба.


Програма 2013 – 2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица    

обн. - ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“