Албания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Албания

Спогодбата между Правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за културно и научно сътрудничество, подписана в София на 13 март 1990 г.


Програма между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 г.

/с изтекъл срок на действие; нейното действие е продължено от албанската страна чрез изпращане на ноти/

обн. - ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.

Валидна до 31 декември 2014 г. с изтекъл срок на действие; но албанската страна е изпратила ноти, с които е продължила нейното действие


Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени от март 2004 г.


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“