Австрия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Австрия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Р България и правителството на Р Австрия за периода 2017-2021 г.

обн. - ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 44 от Програмата, тя е със срок на действие до 31 декември 2021 г. В случай че до тази дата не бъде приета нова Работна програма, действието й се удължава до влизане в сила на новата Работна програма, но не по-късно от 31 декември 2024 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“