Израел

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Израел

Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 - 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

В сила от 11.09.2012 г. Остава в сила до 31 декември 2014 г. Тя автоматично се продължава за допълнителен период от три години, освен ако някоя от страните не уведоми другата с дипломатическа нота за намерението си да я прекрати поне деветдесет дни преди датата на желаното прекратяване.
Понастоящем, се съгласува Проект на Програма за сътрудничеството в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между Правителството на Държавата Израел и Правителството на Република България за периода 2017 -2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“