Иран

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Иран

Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018 г.

обн. - ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г.,

В сила от 21.12.2015 - валидна за срок три години. При условие, че нито една от страните не изрази в писмена форма по дипломатически път желанието си да прекрати действието на тази Програма поне шест месеца преди изтичането й, срокът й се продължава временно до подписване на нова Програма, но за период не по-дълъг от една година след изтичането й.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“