Мароко

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Африка » Мароко

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за периода 2008 – 2010 г.

обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г., в сила от 16.01.2008 г.

Срок на действие: Валидна за период 3 години. В случай че до изтичането на действието на тази програма не бъде подписана нова такава, по договореност между двете страни същата остава в сила, като подробностите се уточняват по дипломатически път.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“