Зелени нос

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Африка » Зелени нос

Спогодба за културно и научно сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството на Република Зелени нос

обн. - ДВ, бр. 44 от 06.06.1986 г.