Съединени американски щати

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Съединени американски щати

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

обн. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

(Одобрено с Решение № 632 от 4 септември 2020 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 16 февруари 2021 г.)


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество

обн. - ДВ, бр. 77 от 02.09.2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“