До 04.07.2018 г. - Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 04.07.2018 г. - Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Фонд „Научни изследвания“

ОБЯВЯВА

Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.


Целта на настоящия конкурс е подкрепа на дейности, свързани с международното научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти и реализиране на изследователски проекти между учени и научни колективи от университетите и научните институции на България и Китай.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., от които 300 000 лв. са предвидени от бюджета за 2018 г. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 200 000 лв., а максималната – 300 000 лв.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 04.07.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36  месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура, както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ - http://www.fni.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“