Република Аржентина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Южна Америка » Република Аржентина

Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за периода 2006 – 2008 г.

обн. - ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Република България и Република Аржентина

обн. - ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., в сила от 17.01.2003 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“