Република Куба

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Република Куба

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 – 2008 г.

обн. - ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., автоматично продължаване до подписване на нова

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“