Китай

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Китай

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайската народна република за периода 2016 – 2019 г.

Подписано на 26.11.2015 г.

обн. - ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г.

Срок на действие: В срок от 3 години в периода: 01.01.2016 г. – 31.12..2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“