Китай

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Китай

(публ. 26.06.2020 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 – 2023 г.

обн. - ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.

Срок на действие: В сила от 11.06.2020 г. до 31 декември 2023 г. 


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайската народна република за периода 2016 – 2019 г.

Подписано на 26.11.2015 г.

обн. - ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г.

Срок на действие: В срок от 3 години в периода: 01.01.2016 г. – 31.12.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“