Република Корея

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Република Корея

Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между Правителството на Република България и Правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2019-2022 г.

oбн. - ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г.

Срок на действие: в сила от датата на подписването 11 юли 2019 г.

(публ. 21.02.2020 г.)


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за периода 2015-2018

РМС № 629/20.08.2015 г. (необнародвано) подписано на 14 май 2015 г. в Сеул.

Срок на действие: 2015-2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“