Архив за 2018 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2018 г.


Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Срок за представяне на изследователските проекти: 15.07.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).


Поканата за участие в Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”

Повече информация


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“