Монголска народна република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Монголска народна република

Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2017 – 2021 г. РМС № 911/28.10.2016 г.

обн. - ДВ 90/15.11.2016 г. в сила от 28.10.2016 г.

Подписано на 28.10.2016 г. в София 2017 – 2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“