Ливан

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Ливан

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. - ДВ, бр. 63 от 17.07.2001 г. в сила от 14.03.2001 г. 

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 5 години и автоматично се продължава за нови периоди от 5 години, ако нито една от страните не я денонсира писмено по дипломатически път най-малко 6 месеца преди датата на изтичане на съответния 5-годишен срок.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“