Кувейт

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Кувейт

Културна Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кувейт

обн. - ДВ, бр. 54 от 12.07.1974 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“