Събитие за създаване на партньорства

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Събитие за създаване на партньорства

Събитие за създаване на партньорства

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТАЗИ ДАТА ВЪВ ВАШИЯ КАЛЕНДАР!

24 октомври, 2018 г.

Министерството на образованието и науката е Програмен оператор (ПО) на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана със средствата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..

На 24 октомври, 2018, Програмният оператор ще бъде домакин на среща за създаване на партньорства между организациите от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към създаването на съвместни проекти по тази програма (вижте програмата на събитието тук).

Участниците в срещата ще имат възможност да се запознаят с потенциални партньори и да обсъдят идеи и проекти от общ интерес в следните сфери:

• разработване на местни планове за развитие на общините;
• подкрепа на ранното детско образование и грижи;
• създаване и развитие на младежки центрове.

Срещата за създаване на партньорства ще се проведе в София (залата ще бъде обявена допълнително).

Официалният език на срещата ще бъде английски (по време на пленарните сесии ще има осигурен официален превод).

Програмният оператор ще осигури кафе-паузи и обед за всички участници.

На участниците от страните-донори Програмният оператор ще покрие също и следните разходи:

  • самолетните билети от страната-донор до София (в съответствие с наличните възможности към момента на регистрацията за срещата);
  • трансфери в София (летище-хотел-летище);
  • до две нощувки (23 и 24 октомври) и храна в рамките на два дни.

Всяка организация, която има интерес към събитието, може да изпрати до 2 участника. Те трябва да попълнят приложения по-долу Регистрационен формуляр (на англ. език) и да го изпратят до 20 септември 2018 г. на следните адреси: [email protected] ; [email protected]

Приложения:

  1. Програма на събитието.
  2. Регистрационен формуляр (на английски език).
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“