Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език – руски език, за постигане на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове

Заповед № РД09-1700/13.08.2021 г. за откриване на процедура(публ. 13.08.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – английски език, немски език и френски език за профилираната подготовка за постигане на ниво В1.1 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1466/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1465/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по изобразително изкуство за профилирана подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1464/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1463/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по информатика от профилираната подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1462/ 14.07.2021 г. за откриване на процедура (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по музика от профилираната подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1461/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език и френски език за профилираната подготовка за постигане на ниво В.1 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1460/14.07.2021 г. за откриване на процедура (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език иврит (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1456/13.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 15.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език арменски език (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1455/ 13.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 15.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература за XI клас и за XII клас (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1457/13.07.2021 г. за откриване на процедури


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по български език и литература за:

  • VIII клас – български като втори език – за ниво В1+ по Общата европейска езикова рамка;
  • IX клас – български като втори език – за ниво В2 по Общата европейска езикова рамка;
  • X клас – български като втори език – за ниво B2+ по Общата европейска езикова рамка;
  • VIII клас – български език и литература;
  • IX клас български език и литература;
  • X клас – български език;
  • X клас – литература.

Заповед № РД09-1359/30.06.2021 г. за откриване на процедури (публ. 30.06.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) от V клас до XII клас (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1282/22.06.2021 г. за откриване на процедури


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1160/01.06.2021 г. за откриване на процедури 


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1159/01.06.2021 г. за откриване на процедура


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от  I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слуха (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1058/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух - по учебен предмет развитие на речта (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1056/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух - по учебен предмет реч и предметна дейност (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1055/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух- по учебен предмет развитие на речта и произношение (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1054/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух - по учебен предмет музикални стимулации (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1053/ 11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух - по учебен предмет моторика (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1052/ 11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет фонетична ритмика (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на нива В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД09-1060/11.05.2021 г.за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на нива В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД09-1059/11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 12.05.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1057/11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-998/26.04.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език (публ. 27.04.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от VI клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от VI клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от IV клас до XII клас

Заповед № РД09-226/25.01.2021 г., изменяща Заповед № РД09-679/26.03.2020 г. (публ. 25.01.2021 г.)

Заповед № РД09-679/26.03.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници
(публ. 30.03.2020 г.)Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас

Заповед № РД09-3563/ 16.12.2020 за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас (публ. 22.12.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“