Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Архив » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци-заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

График на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

Във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 79/2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и с данните за отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт, МОН уточнява, че при определяне на средствата за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година ще се прилагат нормативите на средствата по чл. 3 от Постановление № 79/2016 г. на МС.

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала по образователно направление „Български език и литература“ за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“