Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Архив » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018/2019 година


Списъци на учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година

Забележка:
Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.


Списъци на учебниците и учебните комплекти, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година


Списъци на учебни помагала

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“