Карина Ангелиева

Начало » Министерство » Политически кабинет » Карина Ангелиева

Карина АнгелиеваКарина Ангелиева

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Карина Ангелиева е била съветник, отговарящ за европейските политики в областта на образованието и научните изследвания към Постоянното представителство на Република България в ЕС. Участва в подготовката и успешното организиране на Българското председателство на Съвета на ЕС като ръководител на сектора в Брюксел.

Притежава магистърски степени по европейска интеграция и съвременна история от Софийски университет "Свети Климент Охридски".

Предишни нейни позиции включват главен директор на "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката и директор на Съвместния иновационен център към Българската академия на науките.

Карина Ангелиева е работила по редица европейски проекти и програми към СУ "Св.Кл.Охридски", Агенцията за устойчиво развитие и др. Дългогодишен държавен служител, отговарящ за координацията и участието на България в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“