Членове на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика

Със Заповед № РД09-2516/14.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-1150/01.06.2021 г. и Заповед № РД 09-1459/14.07.2021 г., е определена Комисия по академична етика в състав:

Председател:

проф. Венцислав Динчев

 

Проф. Венцислав Динчев

Автобиография

 

 

Членове:

Чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов

 

Чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов

Автобиография

 

 

Проф. Веска Георгиева

 

Проф. Веска Георгиева

Автобиография

 

 

Проф. д-р Радослав Радев

 

Проф. Радослав Радев

Автобиография

 

 

 

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

 

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Автобиография

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“