Членове на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика

Със Заповед № РД09-2516/14.09.2018 г. на министъра на образованието и науката е определена Комисия по академична етика в състав:

Председател:

проф. Венцислав Динчев

 

Проф. Венцислав Динчев

Автобиография

 

 

Членове:

проф. Николай Денков

 

Проф. Николай Денков

Автобиография

 

 

Проф. Веска Георгиева

 

Проф. Веска Георгиева

Автобиография

 

 

Проф. д-р Радослав Радев

 

Проф. Радослав Радев

Автобиография

 

 

 

Проф. Дончо Хрусанов

 

Проф. Дончо Хрусанов

Автобиография

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“