Членове на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика

Със Заповед № РД09-2516/14.09.2018 г. на министъра на образованието и науката е определена Комисия по академична етика в състав:

Председател:

проф. Венцислав Динчев

 

Проф. Венцислав Динчев

Автобиография

 

 

Членове:

проф. Николай Денков

 

Проф. Николай Денков

Автобиография

 

 

Проф. Веска Георгиева

 

Проф. Веска Георгиева

Автобиография

 

 

Проф. д-р Радослав Радев

 

Проф. Радослав Радев

Автобиография

 

 

 

Проф. Дончо Хрусанов

 

Проф. Дончо Хрусанов

Автобиография

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“