Решения на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Решения на Комисията по академична етика

Решения на Комисията по академична етика на извършените проверки съгласно чл. 30а, ал. 1 на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.09.2020 г. (публ. 24.09.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика в изпълнение на Определение № 2148 от 25.03.2021 г. на Административния съд - София-град (публ. 02.09.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.03.2021 г. (публ. 12.08.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 30.11.2020 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.04.2021 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.03.2021 г. (публ. 19.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.11.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.08.2020 г. (публ. 17.03.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2020 г., допълнен на 22.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 09.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.08.2020 г., допълнен на 28.08.2020 г., 13.10.2020 г. и 30.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.09.2020 г. (публ. 08.01.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.08.2020 г. (публ. 08.01.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 28.08.2020 г. (публ. 08.12.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.04.2020 г. (публ. 23.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.11.2019 г. (публ. 23.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.07.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.05.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.04.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.01.2020 г. (публ. 04.03.2020 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.12.2019 г. (публ.24.01.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.11.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 25.06.2019 г., 28.06.2019 г. и 16.09.2019 г.  (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г. (публ. 26.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2019 г. (публ. 05.11.2019 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 02.09.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 31.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.06.2019 г. (публ. 30.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 10.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 15.05.2019 г. и 17.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 12.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.02.2019 г. 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.02.2019 г.


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 11.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.11.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.11.2018 г. 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.10.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 25.09.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно проверка, образувана на 28.09.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“