A

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » A

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Аделина Асенова Тихомирова, държавен експерт

Аделина Иванова Стоянова, младши експерт

Адриан Панайотов Спасов, старши експерт

Аксиния Ичева Инджиева, главен експерт

Албена Антонова Янкова, главен специалист

Александра Александрова Михайлова, съветник на министъра

Александра Георгиева Димитрова, началник на отдел

Александра Иванова Бойчева, държавен експерт

Александра Константинова Янчева, главен експерт

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт

Александър Августинов Вачев, младши експерт

Александър Петров Митов, главен специалист

Александър Стоянов Попов, главен експерт

Александър Цветанов Трингов, държавен експерт

Ана Георгиева Димитрова, главен специалист

Ангел Георгиев Ангелов, експерт, програми и проекти

Ангел Янков Апостолов, главен експерт

Анелия Иванова Стойкова, старши сътрудник по УЕПП

Анелия Георгиева Томова, главен експерт

Анелия Любомирова Русакова, главен експерт

Анелия Стефанова Семкова, началник на отдел

Анелия Страхилова Йотова, главен експерт

Анета Ботева Димитрова, главен експерт

Анита Димитрова Димитрова, старши експерт

Анка Георгиева Първанова, главен счетоводител

Анна Данчева Милчева-Бурева, главен експерт

Антоанета Атанасова Гиргинова, главен експерт

Антоанета Иванова Кьосева, старши експерт

Антоанета Тодорова Войкова, експерт, програми и проекти

Антоанета Христова Николова, специалист

Антон Антонов Коев, главен експерт

Антон Валентинов Петров, системен администратор

Асен Панев Петров, държавен експерт

Атанас Петров Атанасов, главен експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“