И-Й

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » И-Й

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


И

Ива Илиева Иванова-Денчева, главен инспектор

Ива Кирилова Николова, главен експерт

Ивайло Любомиров Александров, старши сътрудник по УЕПП

Иван Димитров Янев, старши експерт 

Иван Томов Димов, съветник на министъра

Ивана Стефанова Радонова, държавен експерт

Иванка Вълчева Тодорова, експерт, програми и проекти

Иванка Георгиева Стоянова, главен експерт

Илка Орлинова Георгиева, главен експерт

Илияна Илиева Вълчева, експерт, програми и проекти

Илияна Тодорова Славова, главен експерт

Искра Недкова Йошовска, главен експерт

Й

Йоана Владова Диманачка, главен експерт

Йовко Иванов Йовчев, държавен експерт

Йорданка Димитрова Трайкова, старши експерт

Йорданка Недкова Петрова, парламентарен секретар

Йосиф Ясенов Нунев, експерт, програми и проекти

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“