Образци за академичната 2020-2021 година

Начало » Висше образование » Справки и образци на документи » Образци за академичната 2020-2021 година

Образци за академичната 2020-2021 година

Образци на справки за студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС № 90 от 25.05.2000 г. през летния семестър на учебната 2020-2021 година

Приложение № 1 - Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС №90/2000 г. през летния семестър на учебната 2020-2021 година (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

Приложение № 2 - Поименен списък на българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2021 година  (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

Приложение № 3 - Поименен списък на чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2021 година  (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

 

Приложение 4 - Искане за информация за организацията на кампаниите за кандидатстване и предоставяне на стипендии по показатели  (публ. 14.04.2020 г.)


Справка за броя на настанените лица и за свободните легла в студентските общежития  (публ. 07.01.2020 г.)


Образец на справка за заетост на студентските общежития, управлявани от (висше училище, град/ ССО ЕАД ) към дата: 31.03.2019 г.


Приложения за план-приема за академичната 2019-2020 година

Образци на заявки Приложенията за висшите училища и научните организации са в отделни листи (sheets)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“