И

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » И

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Ивайло Любомиров Александров, старши сътрудник по УЕПП в МОН, 94-5600 от 26.10.2018 г.

Ивайло Петков Христов, главен юрисконсулт в РУО - Софийска област, 94-1184 от 03.04.2018 г.

Иван Ангелов Муцевски, държавен експерт в МОН, 94-5698 от 02.11.2018 г.

Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева, директор на СУ "Св. Иван Рилски",  94-6336 oт 19.12.2018 г.

Ивка Христофорова Йолова - Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.

Илка Орлинова Георгиева, главен експерт в МОН, 94-5667 от 31.10.2018 г.


Йорданка Димитрова Трайкова, старши експерт в МОН,  94-804 от 26.02.2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“