Социално партньорство

Начало » Социално партньорство

АНЕКС № Д01-247/11.11.2021 г. КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (електронно четим, публ. 08.12.2021 г.)

АНЕКС № Д01-169/19.07.2021 г. КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)

АНЕКС № Д01-342/07.12.2020 г. КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.  (публ. 15.12.2020 г.)

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-197/17.08.2020 г.  (публ. 25.08.2020 г.)

 

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-134/08.06.2020 г. (публ. 20.08.2020 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“