Архив

Начало » Социално партньорство » Архив

АНЕКС от 11.05.2020 г. към KТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юни 2018 г. (публ. 19.05.2020 г.)

АНЕКС от 12.11.2019 г. към KТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юни 2018 г. (публ. 28.11.2019 г.)

АНЕКС от 29.11.2018 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юни 2018 г.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование (11 юни 2018 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“