Стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » Стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

В изпълнение на Програмата за насърчаване на приятелското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, правителството на Китайската народна република допълнително и едностранно предоставя 30 стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации от учебната 2019-2020 година. Три от предоставените стипендии са предназначени за обучение по медицинските науки.

Допълнителна информация за тези стипендии може да бъде намерена на интернет адреса на Посолството на КНР в София: https://www.chinaembassy.bg.

Координатор по организирането на подбора на кандидатите за допълнителните стипендии, отпуснати от правителството на КНР по горепосочената програма ще бъде Посолството на Китайската народна република в Република България

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“